Studiebesök

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

På gymnasiet kan studiebesöken göras mer avancerade.Försök att anpassa dem efter målgruppens förutsättningar. Elever från elprogrammet har andra behov än elever från samhällsprogrammet. Bra om studiebesöket kopplar till den ordinarie undervisningen.

Visa gärna någon av våra filmer för att presentera den trämekaniska industrin, massa- och pappersindustrin eller branschen i stort. Filmen "Min bild av sågverket" kan du spela direkt nedan.
Övriga filmer finns som länkar till höger.  

 

 

  • Skriv ut

Kontakt

AnnSoffie-Perrin1.png
Ann-Soffie PerrinRådgivare, förhandlare036-30 32 20

Tänk på att...

Skogsindustrierna bekostar resan till studiebesök för de elever som deltagit på Framtidsresan.

Att arrangera ett uppskattat studiebesök

Checklista för studiebesök