Projektarbete

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

Varje elev gör ett projektarbete under gymnasiet. Ofta söker elever/skolor samarbetspartners för dessa, och detta kan vara ett bra sätt att väcka ett långsiktigt intresse hos eleverna.

  • Skriv ut

Kontakt

AnnSoffie-Perrin1.png
Ann-Soffie PerrinRådgivare, förhandlare036-30 32 20

Tänk på att...


Klara ut med ansvarig lärare vad som förväntas av företaget / handledaren och av eleven.