APU

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

APU, arbetsplatsförlagd utbildning, är ett centralt inslag i yrkesinriktade program inom gymnasieskolan. Genom att erbjuda bra APU-platser bidrar industrin till att höja utbildningskvalitet och attraktionskraft. Det är också ett bra sätt att lära känna intresserade elever.


 

  • Skriv ut

Kontakt

AnnSoffie-Perrin1.png
Ann-Soffie PerrinRådgivare, förhandlare036-30 32 20

Tänk på att...

Diskutera med skolan om kursplanens innehåll och vilka förväntningar som finns på ert företag och på de medarbetare som skall fungera som handledare.