4.1 Tips till lyftkranen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

• Du är företagsledningens förlängda arm. Därför jobbar du nära företagsledningen i frågor som rör lyftet.

• Motivera, så att alla förstår, varför det förändrings- och förbättringsarbete som görs genom Lyftet är viktigt.

• Se till att handledaren använder handlingsplanen aktivt. Jobba för att handlingsplanen blir levande och att den används som stöd till uppföljning i större eller mindre förändringsprojekt.

• Håll koll på att handledaren uppdaterar handlingsplanen löpande under projektet.

• Tipsa gärna handledaren om att det är en god idé att exportera handlingsplanen till Excel. Då kan ni sortera och fortsätta att använda handlingsplanen som ett verktyg till ständig förbättring.

• Försök att hitta belöningar som faller ut när delmål i handlingsplanen har genomförts. Det skapar positiv delaktighet!

• Ta fram och visa på vilka positiva resultat som uppnåtts med Lyftet och handlingsplanen, skapa en ”success story” för ditt företag.

• Följ upp de kollegor som har ansvar för olika mål i handlingsplanen och ge dem stöd. Påminn dem i god tid innan deras mål skall vara klara. Hjälp till om någon kör fast.

  • Skriv ut