4. För lyftkranen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Lyftkranen är en anställd på företaget. Han eller hon bevakar utvecklingsprocessen och ser till att Lyftet anpassas till lokala förutsättningar.

Lyftkranen är särskilt viktig om företaget har anlitat en extern handledare. Då kan lyftkranen hjälpa konsulten att förstå företagets unika behov. Lyftkranen ser också till åtgärder i handlingsplanen genomförs och att dessa följs upp kontinuerligt.

  • Skriv ut

Mer information

Frågor och svar