5.6 Övningsexempel

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
I Lyftet finns ett antal övningsexempel inbakade. Använd gärna övningarna när ni behöver ytterligare fördjupning. Till varje avsnitt under avsnittet ”För medarbetaren” finns tips på lämpliga övningsuppgifter. Varje exempel kan tillämpas inom flera diskussionsavsnitt och syftar till att skapa en bredare förståelse för centrala frågor.

Du kan fritt använda Lyftets övningsexempel. Dela gärna med dig av övningsexempel som ni tycker fungerat i ert företag. På så sätter så kan vi gemensamt utveckla exempelsamlingen.

Ladda ner övningsexempel

Klicka på ikonerna för att ladda ner övningsexempel i respektive filformat.

  Beräkning av medelpris
    Ekonomiska förluster i samband med hyvling
  Exempel vid felaktig kantning
    Felaktigt avkap
  Fyllnadsgrad- och nyttjandegrad i sågverk
  Hyvlingsekonomi 
  Inläggningsmätning
  Intäkter av våra produkter
  Investeringskalkyl
  Kantverksprov
  Kontroll måttnoggrannhet
  Kostnader i en förädlingsanläggning
  Kvalitetsbristkostnader
  Stopptidsrapport
  Sågverkets intäkter och kostnader
  Tempen på arbetsplatsen
  Torkskador

 

  • Skriv ut