5.4 Gruppdiskussionen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Välj ut de avsnitt under ”För medarbetaren” som ni ska jobba vidare med. Hitta frågor som är viktiga för företaget och som kan skapa inspiration och energi i grupperna. Det är i diskussionerna kring de här frågorna som innehållet i handlingsplanen skall växa fram. Dela in medarbetarna i grupper för att sätta igång arbetet. Tänk på att sätta ihop grupper som ger förutsättningar för bra och dynamiska diskussioner.

Inled gärna en gruppdiskussion med en allmän ”uppvärmning”. Här kan pilen i avsnittets inledning vara en hjälp. Skriv ner nyckelord i anslutning till pilen. Fånga gärna upp dessa nyckelord i fördjupande frågeställningar senare.

Förmodligen har du som handledare redan anpassat de frågor som ni diskuterar i grupp. Du har en viktig roll att engagera så många som möjligt i diskussionen. Skapa en positiv stämning! Lyssna aktivt! Fånga upp bra förslag till förbättringar! Inspirera!

Som handledare för du arbetet framåt i riktning mot handlingsplanen. Du har ständig koll på att diskussionen kretsar kring våra fokusområden; ständiga förbättringar, ökad produktivitet och bättre förståelse för kundernas behov.   

  • Skriv ut