5.3 Förslag till processupplägg

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

1. Beslut om att genomföra Lyftet i företagets ledningsgrupp

2. Engagera de lokala facken i Lyftet

3. Bilda en projektgrupp, utse lyftkran och handledare

4. Informera alla anställda

5. Sätt ut gemensamma dagar

6. Genomför Lyftets gruppdiskussioner

7. Beslut i ledningsgrupp om handlingsplan och förbättringsåtgärder

8. Genomför åtgärder som finns med i handlingsplanen

9. Uppföljning av handlingsplan, utvärdering och återkoppling till alla berörda

Lyftets gruppdiskussioner kan med fördel genomföras under några halvdagar vid några olika tillfällen under en tid. Mellan tillfällena finns tid för eftertanke och reflektioner. Ambitionsnivå och omfattning beslutas på företaget. Det är fullt möjligt att koppla ihop Lyftet med andra åtgärdspaket, t ex Lean Production. Tänk på att Lyftet kan genomföras i liten eller stor skala och med generösa lokala anpassningar. Låt ordet flexibilitet vara en ledstjärna.

  • Skriv ut