5.2 Din roll som handledare

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Du som handledare har en viktig roll att fylla i jobbet med Lyftet. Du är motorn som för arbetet framåt. Din uppgift är att inspirera medarbetarna till att jobba med frågor som utvecklar verksamheten. Kanske är du anställd på företaget, kanske är du fristående konsult. I båda fallen är ett tydligt uppdrag från företagets ledning av avgörande betydelse.

Skogsindustrierna bistår med inspiration till dig som handledare och du kan få tips och idéer om hur arbetet kan läggas upp. Skogsindustrierna kan också förmedla kontakt med andra företag och konsulter som jobbar med Lyftet.
 

  • Skriv ut