5.1 Lyftet, ett verktyg för ständiga förbättringar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Lyftet är ett utvecklingsmaterial med syfte att visa hur alla medarbetare på företaget kan bidra till att öka produktiviteten och kundnyttan. Med hjälp av Lyftet ska alla medarbetare engageras i ett positivt förändringsarbete. Materialet är aktionsinriktat med ett upplägg där fokus läggs på att ställa de rätta frågorna för just din arbetsplats. Det som kommer ut ur diskussionerna kring frågorna leder vidare till en konkret handlingsplan, unik för varje företag. Se Lyftet som en bas som ska företagsanpassas efter lokala behov och förutsättningar.

Materialet innehåller fyra olika delar: för medarbetaren, för beställaren, för lyftkranen och för handledaren. Beroende på om du loggar in eller inte så syns olika delar av materialet. Som handledare är det fritt att ta bort, ändra och lägga till i frågebanken. Handledaren kan också jobba med handlingsplanen direkt på webben eller i en exporterad Excel-fil.

Materialet har åtta olika avsnitt att jobba kring. Som handledare har du också möjlighet att ändra och anpassa ingresstexterna i de åtta olika avsnitten under punkt 2 För medarbetaren. Med varje avsnitt följer exempel på frågor att diskutera i grupp. Lyftet är upplagt som ett smörgåsbord där ni kan plocka fritt och inte nödvändigtvis måste jobba med alla avsnitt. Tänk på att frågeställningarna varierar mellan olika företag och arbetsplatser.

Det viktiga är att ni tillsammans hittar fram till frågor som passar för just er situation och ert företag. Med hjälp av gruppdiskussionen skapar ni en unik och aktiv handlingsplan. Se gärna handlingsplanen som ett levande dokument som hjälper er att hålla färdriktningen genom förändringsarbetet.

Det är beställaren i företagsledningen som äger processen. Lyftkranen är företagsledningens förlängda arm.  Lyftet ska ses som en investering för ökad konkurrenskraft. För att lyckas med förändringsarbete på bred front krävs engagemang och delaktighet på alla nivåer i företaget. Ju fler som är engagerade, desto större möjligheter att lyckas.

  • Skriv ut