5. För handledare

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Du som handledare har en viktig roll att fylla i jobbet med Lyftet. Du är motorn som för arbetet framåt.

En handledare kan vara anställd av företaget men kan också vara en extern konsult. När företaget väljer att jobba med en extern handledare är det viktigt att det finns en tydlig koppling till företaget. Med hjälp av ”beställaren” och ”lyftkranen”  hittar handledaren lokala anpassningar som passar för just det aktuella företaget.  Ett nära samarbete mellan lyftkranen och handledaren genom hela utvecklingsprocessen ökar möjligheterna till att Lyftet blir ett lyckat projekt.

  • Skriv ut

Mer information

Frågor och svar