3.2 Hur ska jag välja handledare?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Handledaren måste ha förmågan att leda processen i Lyftet på ett inspirerande sätt. Han eller hon ska ha tid, resurser och intresse att driva projektet till fullt genomförande i nära samarbete med Lyftkranen.

Om det finns medarbetare internt med rätt förutsättningar kan de med fördel engageras som handledare för Lyftet, de är väl insatta i företaget och er verklighet. Kanske kan den interna handledaren behöva stöd av en extern coach? Om ni väljer en extern handledare är det viktigt att ni utser en lyftkran som bevakar att Lyftet får rätt lokal anpassning.

  • Skriv ut