3.1 Tips till beställaren

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

•    Sätt upp tydliga mål för arbetet med Lyftet.

•    Skapa en organisation för Lyftet. Tänk på de olika rollerna: beställare, lyftkran och handledare. Det behöver inte vara tre olika personer, det viktiga är att ni hittar ett arbetssätt som fungerar på ert företag.

•    Välj lyftkranen med omsorg. Han eller hon är företagsledningen förlängda arm i arbetet med Lyftet. Lyftkranen skall alltid vara någon som är anställd på företaget. Lyftkranen bevakar utvecklingsprocessen och ser till att den anpassas till lokala förutsättningar.

•    Handledaren som behövs för att genomföra Lyftet  kan vara extern eller intern. Finns någon som har tid och fallenhet inom organisationen eller ska en extern handledare anlitas?

•    Fråga Skogsindustrierna efter referenser på andra som genomfört Lyftet. Då kan du även få tips på externa handledare.

•    Lyftet ska anpassas efter ert företag. När företagets handledare har loggat in finns möjlighet att anpassa innehållet. Det går att anpassa och skriva om ingresserna till samtliga avsnitt under ”För medarbetaren”. Handledaren kan också föra in åtgärder i er egen handlingsplan. Den kan ni jobba med här på webben eller som Excel-fil.

•    Förankra projektet tidigt med fackliga representanter.

•    Lyftet kommer förhoppningsvis att bli starten på lyckat förändringsarbete. Räkna med att det kommer många förslag till förändringar och se till att organisationen är redo för att ta emot dem.

  • Skriv ut