3. För beställaren

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Beställaren av Lyftet ingår normalt i företagsledningen. Beställaren ansvarar för Lyftet och är beredd att ta beslut kopplade till handlingsplanen.

Du som är beställare kan kontakta Mårten Ericsson på Skogsindustrierna för att skapa din egen inloggning. Inloggningen blir unik för ert företag.

Ni kan enkelt samla företagsanpassade texter, frågeställningar och en handlingsplan - direkt på webben.

  • Skriv ut

Mer information

Frågor och svar