2.8 Vår råvara

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Att jobba med en naturlig råvara är underbart. Samtidigt ger det oss utmaningar att hantera varje dag. Vi är länken mellan de naturliga förutsättningarna och våra kunders önskemål.


Vi hämtar vår skogsråvara till största del i den närmaste omgivningen. De förutsättningar timret ger oss i form av fördelning av trädslag, kvaliteter och dimensioner är svåra att påverka i det korta perspektivet. Hanteringen av stockarna påverkar i hög grad den färdiga produkten och vi blir allt bättre på att se betydelsen av färskt virke och hur lagring ska ske.

Den råvara vi skall arbeta med imorgon växer redan ute i skogen. Det viktigaste är att lära sig förstå vad den har för förutsättningar och att därmed anpassa vår verksamhet på bästa sätt. Flödet från skogen till färdig produkt kan kanske utvecklas ytterligare. Det blir idag allt mer vanligt med skördarmätning och röntgen före sågning. Rätt utnyttjad råvara är en nyckel till framgång!

Figur 1: Diskutera i grupp vad som kännetecknar vårt företag. Skriv gärna in nyckelord bredvid pilen. Du kan hämta hem pilen som en pdf-fil längst till höger på sidan.

Diskutera

Nu skall vi ta reda på mer om vår råvara och hur den påverkar våra förutsättningar.

Exempel på frågeställningar för "Vår råvara"

  • Vilken råvara är rätt råvara för oss och de produkter vi tillverkar?
  • Hur säkerställer vi att vi får råvaran i rätt tid?
  • Vilken är rätt kund för vår råvara?
  • Vilka är våra konkurrenter om råvaran?
  • Hur fungerar vår flishantering?
  • Skriv ut