2.7 Vår administration

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Administrationen är den del som skall hålla samman verksamheten. Här har vi stora möjligheter att påverka hela företagets verksamhet. Vi har kundkontakterna och många kontakter med omvärlden. Att känna till helheten och ha överblick är därför viktigt.


IT utvecklas i mycket hög takt. Att anpassa de möjligheter som ges till vårt dagliga arbete på ett bra sätt blir en nyckelfråga. Kraven på verksamheten kommer från många håll och att hitta rätt avvägning mellan alla krav är en utmaning.

Utvecklingen ger en allt större integration mellan administration, produktion och marknad. Att förstå helheten och att hitta arbetsmetoder och system som stödjer detta på bästa sätt är en uppgift som ständigt pågår. I denna process är kostnadseffektivitet samtidigt väsentligt. Krav på produktivitetsutveckling skall kombineras med enkelhet och tillförlitlighet. Kompetenskraven växer och förändras löpande. Detta ger intressanta och viktiga utmaningar att arbeta med.

Figur 1: Diskutera i grupp vad som kännetecknar vårt företag. Skriv gärna in nyckelord bredvid pilen. Du kan hämta hem pilen som en pdf-fil längst till höger på sidan.

Diskutera

Nu skall vi ta reda på mer kring vår administration.

Exempel på frågeställningar för "Vår administration"

  • Hur ställer vi krav på leverantörer vid inköpsprocessen?
  • Hur fungerar vår produktionsuppföljning. Hur kommuniceras detta?
  • Hur fungerar inköpsprocessen?
  • Hur fungerar samarbetet mellan försäljning, administration och produktion?
  • Hur stödjer våra IT-system verksamheten?
  • Hur bemöter vi våra kunder?
  • Hur kan vi förbättra ledningens förståelse för din arbetssituation?
  • Hur kommunicerar du med företagets ledning? Vilken respons får du?
  • Skriv ut

Kontaktperson

Mårten Ericsson
Tel: 036-30 32 60

Handlingsplan

Gå till handlingsplanen.

Pilen

Hämta hem pilen som en pdf-fil