2.6.5 Vidareförädling

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
(exempel på områden kan vara: justerverk, hyvling, målning, impregnering, skarvning, hållfasthetssortering, limträ, limfog, komponenttillverkning, pellets, briketter mm)

Diskutera

Nu skall vi diskutera förutsättningarna för vår produktion och hur vi kan utvecklas.

Exempel på generella frågeställningar för "Vidareförädling"

  • Hur kan du förbättra din kunskap om föregående och följande förädlingssteg?
  • Vilken är rätt kvalité på vår råvara för denna produkt?
  • Hur mäter vi effektivitet?
  • Hur fungerar samverkan med övriga avdelningar inom företaget? Vad kan förbättras?
  • Skriv ut