2.6.4 Verkstad, underhåll och slipning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

Diskutera

Nu skall vi diskutera förutsättningarna för vår produktion och hur vi kan utvecklas.

Exempel på generella frågeställningar för "Verkstad, underhåll och slipning"

  • Hur kan vi förbättra vårt arbete med underhåll?
  • Vem sköter det förebyggande underhållet?
  • Hur fungerar samverkan mellan underhåll och övriga enheter?
  • Kan vi förbättra dokumentation på vår utrustning?
  • Hur bidrar du vid planering och genomförande av investeringar?
  • Skriv ut