2.6.3 Torkning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

Diskutera

Nu skall vi diskutera förutsättningarna för vår produktion och hur vi kan utvecklas.

Exempel på generella frågeställningar för "Torkning"

  • Vad behöver Du mer kunskap kring, torkning, utrustning, kundkrav, råvara?
  • Hur mäter vi och hur ofta?
  • Hur kan vi förbättra lagring av virket före och efter torken?
  • Hur jobbar vi med säkerhetskultur vid våra torkar?
  • Hur kan vi bli mer energieffektiva?
  • Skriv ut