2.6.2 Sönderdelning och råsortering

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

Diskutera

Nu skall vi diskutera förutsättningarna för vår produktion och hur vi kan utvecklas.

Exempel på generella frågeställningar för "Sönderdelning och råsortering"

  • Hur kan du öka den kunskap som krävs för bästa sönderdelning?
  • Hur mäter och följer vi upp av utnyttjandegraden?
  • Hur fungerar samarbetet med andra avdelningar (inkl underhåll)?
  • Hur kan vi förbättra samarbetet med försäljningssidan när det gäller sortering/kameror?
  • Hur mäter och följer vi upp fliskvalitén?
  • Vad kan vi förbättra?
  • Skriv ut