2.6.1 Timmerhantering

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

Diskutera

Nu skall vi diskutera förutsättningarna för vår produktion och hur vi kan utvecklas.

Exempel på generella frågeställningar för "Timmerhantering"

  • Hur kan vi förbättra ordning och reda på vedgården?
  • Hur undviker vi onödiga skador på virket?
  • Hur ofta kalibreras mätningen (för sorteringen)?
  • Vad är den teoretiska kapaciteten på timmersorteringen? Hur uppnår vi den? Behöver vi den?
  • Skriv ut