2.5 Våra produkter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Våra produkter är resultatet av våra samlade ansträngningar. Hur ska våra produkter se ut i morgon för att våra kunder ska vilja köpa dem? Vår ständiga utmaning är att varje dag ge kunderna vad de vill ha med utgångspunkt i våra förutsättningar.

Idag har vi många hjälpmedel för att producera rätt saker, i rätt tid med rätt kvalité. Redan i skogen har vi hjälp av datorer för att ge stocken rätt längd. I produktionen används avancerad utrustning för att ge produkten just den kvalité och grad av vidareförädling kunden vill ha. Att kunna leverera varor med dokumenterat goda miljöegenskaper och positiva klimateffekter är en möjlighet för oss att sticka ut i konkurrens med andra material.

I morgon har vi samma råvaruförutsättningar som idag men ett lyhört lyssnande på kunderna ger oss nya utmaningar att lösa. Kundens sätt att använda våra produkter förändrar ständigt kraven. Utvecklade distributionslösningar kan vara en konkurrensfördel.

Hur produkten är paketerad är viktigt för många kunder. En säljande förpackning som skall säljas direkt i butik är kanske vår kunds behov.

Figur 1: Diskutera i grupp vad som kännetecknar vårt företag. Skriv gärna in nyckelord bredvid pilen. Du kan hämta hem pilen som en pdf-fil längst till höger på sidan.

Diskutera

Nu skall vi ta reda på vilka egenskaper kunden tycker är viktigast med vår produkt!

Exempel på frågeställningar för "Våra produkter"

  • Vilka är rätt produkter från vår råvara?
  • Hur upplever kunden vår produkt?
  • Vad används våra produkter till?
  • Skulle du själv köpa våra produkter? Varför?
  • Hur kan mitt arbete påverka våra produkter?
  • Hur transporterar vi våra produkter till kunden?
  • Skriv ut