2.4 Vår kund

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Vem är egentligen vår kund? Är det grannen som bygger en altan eller är det kanske hyvleriet som impregnerar brädor? Att veta mer om vår kund är en förutsättning för att kunna tillfredsställa hans behov.


Globalisering och effektivisering har bidragit till att öka våra kunders speciella önskemål. I takt med detta har antalet mellanhänder för våra produkter minskat samtidigt som kundernas krav på varan varierar i större utsträckning. Idag köper ofta byggvaruhandeln direkt från ett producerande företag och förädlingen sker ofta hos sågverksföretaget. Mervärden som leveranstid, paketering, fuktkvot och längder blir allt viktigare.

Våra kunders behov blir allt mer specialiserade Det innebär att vi måste vara extra lyhörda för vad kunderna vill ha samtidigt som vi måste vara medvetna om våra egna förutsättningar att leverera rätt produkter. En god och nära relation med vår kund är viktig. Kundens framtid och konkurrenskraft är faktorer som påverkar vårt företag i hög utsträckning. Därför är det viktigt att vi förstår vår kund och vet vilka önskemål han har.

Figur 1: Diskutera i grupp vad som kännetecknar vårt företag. Skriv gärna in nyckelord bredvid pilen. Du kan hämta hem pilen som en pdf-fil längst till höger på sidan.

Diskutera

Nu skall vi ta reda på mer om våra kunder!

Exempel på frågeställningar för "Vår kund"

  • Vilka är våra viktigaste kunder?
  • Vad vill våra kunder ha? Varför?
  • Vilka produkter köper kunden av oss?
  • Vad kan du göra för att kunden ska bli mer nöjd?
  • Hur ofta levererar vi i rätt tid?
  • Vad tror du att vår kund vill köpa av oss om tre år?
  • Skriv ut

Kontaktperson

Mårten Ericsson
Tel: 036-30 32 60

Handlingsplan

Gå till handlingsplanen.

Pilen

Hämta hem pilen som en pdf-fil

Övningsexempel

Kvalitetsbristkostnader