2.3 Vår personal

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Vi och våra arbetskamrater är de som mest kan påverka situationen på vårt företag. Hur ska vi få kompetens och motivation som gör oss till morgondagens vinnare?

Att vi är samspelta och drar åt samma håll är grunden för både trivsel och framgång för oss. Vi har olika förutsättningar och olika krav i de situationer vi arbetar. Många medarbetare har varit med i många år och sett behoven på kompetens förändras i stor utsträckning.

Kompetens är en nyckelfråga när vi möter framtiden. De flesta medarbetarna i morgondagens företag finns redan hos oss idag. Att höja kompetensnivån för att nå de krav vi har framför oss är en av de viktigaste utmaningarna vi har. De få tillfällen till nyrekrytering som ges måste utnyttjas på bästa sätt. Att skapa ett vinnande lag med god anda, det är vårt mål.

Figur 1: Diskutera i grupp vad som kännetecknar vårt företag. Skriv gärna in nyckelord bredvid pilen. Du kan hämta hem pilen som en pdf-fil längst till höger på sidan.

Diskutera

Nu skall vi ta reda på mer om personalens förutsättningar.

Exempel på frågeställningar för "Vår personal"

  • Hur minskar vi tillbud och olyckor på arbetsplatsen?
  • Hur kan du bidra till ökad säkerhet och ökad tillgänglighet?
  • Hur kan vi ännu mer dra åt samma håll?
  • Hur ökar vi andelen kvinnor på företaget?
  • Vilka är våra drivkrafter?
  • Hur jobbar vi med att rekrytera nya medarbetare?
  • Skriv ut