2.2 Vår omvärld

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Företagets konkurrenskraft påverkas av många faktorer i vår omvärld. Vad har störst betydelse för oss? Hur ska vi navigera för att bli framgångsrika imorgon?

Idag är vår omvärld mycket närmare oss, vi lever i en verklighet både lokalt och globalt. Det finns många saker som påverkar hur vi förhåller oss till vår omvärld. Myndigheter, lagar men också våra egna kunder. Vi måste hitta lösningar som passar alla inblandade.

I framtiden kommer frågor om miljö och klimat att bli ännu viktigare i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Med vår naturliga råvara trä finns de bästa förutsättningarna att vara med och bidra till en positiv utveckling. Vi kan själva följa hur omvärldens värderingar förändras och på ett klokt sätt vända det till en fördel för vår verksamhet.

Figur 1: Diskutera i grupp vad som kännetecknar vårt företag. Skriv gärna in nyckelord bredvid pilen. Du kan hämta hem pilen som en pdf-fil längst till höger på sidan.

Diskutera

Nu skall vi ta reda på mer om samspelet med vår omvärld.

Exempel på frågeställningar för "Vår omvärld"

  • Vilka är våra konkurrenter?
  • Hur samverkar vårt företag med samhället runt om? Lokalt? Regionalt?
  • Vad har vi för utsläpp som kan vara farliga?
  • Hur kan ökad användning av våra produkter förbättra klimatet och miljön?
  • Hur kan vi minska vår energianvändning?
  • Hur kan de lagar kunden lever under påverka oss?
  • Skriv ut

Kontaktperson

Mårten Ericsson
Tel: 036-30 32 60

Handlingsplan

Gå till handlingsplanen.

Pilen

Hämta hem pilen som en pdf-fil

Övningsuppgifter

Kvalitetsbristkostnader (.docx)