1.1 Att lyckas med Lyftet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Genom att tillsammans jobba med Lyftet sätter man fokus på företagets produktivitet och att alla anställda får en bättre förståelse för kundernas behov.

Några steg på vägen innan ni kommer igång:

Först ska företagsledningen besluta att genomföra Lyftet. Företagsledningen bestämmer ambitionsnivå och helhetsupplägg. Skogsindustrierna hjälper gärna till att resonera kring olika upplägg av Lyftet och kan också ge tips på referenser. Tänk också på att det i ett tidigt skede kan det vara positivt att informera och engagera de lokala facken i arbetet med Lyftet.

Nästa steg blir att utse en lyftkran.
Lyftkranen är alltid en anställd på företaget som ska hålla koll på att utvecklingsprocessen går framåt. Lyftkranen är ledningens förlängda arm och ser till att Lyftet blir framgångsrikt.

Sedan gäller det att ta ställning till om handledaren ska vara en anställd på företaget eller en extern konsult. Valet av handledare är viktigt, inte minst för att skapa engagemang hos företagets medarbetare.

För att lyckas med Lyftet krävs att alla anställda är engagerade. Det gäller att skapa en god och kreativ känsla av förändring och förbättring. Handledarens roll blir att hålla ihop diskussionerna och att tillsammans med de anställda och lyftkranen formulera åtgärdsförslag som förs in i handlingsplanen.

Handlingsplanen är resultatet från processen och blir ett levande dokument som följer företagets resa med Lyftet. Handlingsplanen är unik för varje företag och är endast åtkomlig om man är inloggad.  Det är möjligt att arbeta med handlingsplanen här på webben eller som i ett exporterat Exceldokument. Handlingsplanen kan leva länge. Ett sätt är att använda den som en återkommande punkt vid till exempel månadsmöten och avdelningsträffar.
 

  • Skriv ut

Kontaktperson

Mårten Ericsson
Tel: 036-30 32 60