1. Lyftet - en introduktion

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Det viktigaste med Lyftet är att engagera alla medarbetare i ett gemensamt utvecklingsarbete. Lyftet syftar till att leda fram till en konkret handlingsplan, unik för varje företag.

För att lyckas med Lyftet kan det vara bra att definiera följande roller:

Beställaren ingår i företagsledningen. Beställaren ansvarar för Lyftet och är beredd att ta beslut som är kopplade till handlingsplanen.

Lyftkranen är företagsledningens förlängda arm. Lyftkranen bevakar utvecklingsprocessen och ser till att Lyftet anpassas till lokala förutsättningar. Lyftkranen är alltid anställd på företaget.  Om företaget har anlitat en extern handledare kan lyftkranen kan hjälpa konsulten att förstå företagets unika behov. 

Handledaren behövs för att genomföra Lyftet.  Handledaren kan vara anställd i företaget eller en extern konsult. Handledarens roll är att inspirera, föra arbetet framåt, vara diskussionsledare och hålla ihop utvecklingsprocessen.
På det lilla företaget kan flera av rollerna vara samma person. Det viktiga är inte hur man fördelar rollerna, utan att helheten blir bra!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Skriv ut

Kontaktperson

Mårten Ericsson
Tel: 036-30 32 60