Lyftet - för ökad kompetens och konkurrenskraft

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Lyftet är ett verktyg för ständiga förbättringar. Fokus ligger på öka produktiviteten och skapa en bättre förståelse för kundernas behov. Med hjälp av Lyftet ska alla medarbetare engageras i ett positivt förändringsarbete.

Materialet innehåller fyra olika delar: för medarbetaren, för beställaren, för lyftkranen och för handledaren. I medarbetardelen finns åtta avsnitt som vart och ett berör olika områden att diskutera. För dig som är beställare av en utvecklingsprocess finns mer att läsa under För beställaren. I avsnittet För lyftkranen beskrivs närmare dennes roll i Lyftet. Som handledare får du stöd i din roll under rubriken För handledaren. (Detta avsnitt kräver inloggning.)

Lyftet bygger på gruppdiskussioner, med frågor som är anpassade efter varje arbetsplats. Materialet är aktionsinriktat och mynnar ut i en handlingsplan som bildar god grund för fortsatt utveckling av verksamheten.

Vill du veta mer om Lyftet och få möjlighet att använda materialet hos ditt företag tillsammans med en egen handlingsplan?
Kontakta Skogsindustrierna, Pernilla Frykholm, för mer information:
E-post: pernilla.frykholm@skogsindustrierna.org
Telefon: 08-762 79 80

  • Skriv ut

Logga in

Vill du logga in på Lyftet?

Mer information

Frågor och svar

Kontaktperson

Pernilla Frykholm
Tel: 08-762 79 80