Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-13

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt i ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning.

Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Skogsnäringen sysselsätter nära 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

På dessa sidor hittar du information om vilka vi är och vad vi gör.

Länk till sidan: