Medlemsavgift till Skogsindustrierna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-02-02
Skogsindustriernas medlemmar är samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv. Ett medlemskap gäller därför både Skogsindustrierna och Svenskt Näringsliv.

Inom Föreningen Sveriges Skogsindustrier är medlemskapet uppdelat beroende på vilken verksamhetsinriktning företaget har.

De olika verksamhetsinriktningarna är:

  • Sågverk
  • Massa- och pappersbruk
  • Bioenergi

Företaget kan ha flera olika verksamhetsinriktningar som medlem. Lönesumma anges av företaget, uppdelad per verksamhetsinriktning.

Medlemsavgift

Medlemsavgift för Skogsindustrierna är 0,02 procent av företagets bruttolönesumma föregående år (exklusive vd, ägare och familj). Minimiavgiften är 68 kr/år. Medlemsavgiften är inte avdragsgill. 

Medlemsskap i branschorganisationen Skogsindustrierna innebär även  medlemsskap i Industriarbetsgivarna (IA/Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet). 

Serviceavgift

Skogsindustrierna samäger servicebolaget Arbio AB. Medlemskap i Skogsindustrierna medför en serviceavgift till Arbio AB på  0,356 procent av företagets lönesumma föregående år (minimiavgift 1 090 kr/år ). Serviceavgiften är avdragsgill. 

Branschavgift till Svenskt Trä
För de företag som har sågad barrproduktion, omfattas medlemskapet även av Svenskt Trä, som är Skogsindustriernas promotionsatsning för sågverksprodukter.

Denna består av två delar:

Del 1
Förbrukad sågtimmervolym
0,50 kr/m3 f u b eller
0,60 kr/m3 to u b
Förbrukad sågtimmervolym ges som rabatt från sågtimmerleverantören.

Del 2
1,75 kr/m3 sågad volym

Medlemskap i något av ovanstående förbund medför även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Årsavgift till Svenskt Näringsliv

Årsavgiften till Svenskt Näringsliv är 0,09 procent av företagets lönesumma minus 500 000 kronor. Lägsta årsavgiften är 500 kronor. Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,07 procent av summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman.

Hälften av årsavgiften faktureras i april och hälften i oktober. Samtliga avgifter faktureras av Svenskt Näringsliv Service AB och betalas från och med inträdesmånaden.

Läs mer om årsavgift till Svenskt Näringsliv

Twitter Facebook LinkedIn