Bli medlem

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-04
Medlemsföretagens behov står i fokus för Skogsindustriernas verksamhet.

Som medlem får du tillgång till den expertis inom arbetsgivarfrågor och näringspolitiska frågor som våra medarbetare besitter. Ett brett medlemsunderlag bäddar för ökad näringspolitisk slagkraft och god kostnadseffektivitet. Våra sågverksmedlemmar har dessutom tillgång till en bred marknadsstatistik, juridisk service och ekonomiska analyser, samt tillgång till Svenskt Träs material för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä.

Arbetsgivarfrågor

Som arbetsgivarorganisation hjälper vi till med allt från information och rådgivning om lagar och avtal till frågor bl a arbetsrätt, arbetstider, anställningsvillkor, avtal, försäkringar, kompetensutveckling, löner, pensioner och arbetsmiljö. Skogsindustriernas främsta arbetsgivaruppgift är att teckna kollektivavtal med fackliga parter.

Som medlem i Skogsindustrierna får du genom våra utskick av medlemsinformation snabbt nyheter om kollektivavtal, lagar, arbetsmiljöföreskrifter och försäkrings- och pensionsfrågor.

Du kommer åt kollektivavtal och arbetsgivarinformation via www.industriarbetsgivarna.se.

Näringspolitik

Inom det näringspolitiska området verkar vi för att skapa ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat för våra medlemsföretag. Vi arbetar också för att öka kunskapen om branschen och förståelsen för dess villkor hos politiker, opinionsbildare och beslutsfattare.

Svenskt Trä

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna och bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri. Svenskt Trä vänder sig såväl mot konsumenter som mot alla professionella led inom byggsektorn.

Medlemsavgift

Läs mer om medlemsavgift till Skogsindustrierna och Svenskt Näringsliv

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan för att bli medlem