Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-15
Du länkas nu vidare till: http://www.skogsindustrierna.org/branschen/statistik/kvartalsrapport_1