Vilket ansvar tar Naturskyddsföreningen?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-05-21

”Replik på debattartikel i SvD 17/5 – Skogen skövlas utan ansvar”

Enligt en rapport från Naturskyddsföreningen ägnar sig svenskt skogsbruk åt skövling Skogsbolagen bryter mot lagen, ljuger mot sina kunder och hela den svenska skogsbruksmodellen är satt ur spel.

Enligt Skogsstyrelsen, som tar stickprov på avverkningarna, lever 26 procent av avverkningarna inte upp till skogsvårdslagens krav. Det betyder dock inte att skogen ”skövlats” vid dessa avverkningar. Vid 75 procent av dessa avverkningar har lika mycket, eller mer skog skyddats än vad lagen kräver. Däremot kan en skogsägare ha skyddat fel trädslag, eller bedömt skyddsvärdheten annorlunda än myndighetens inventerare.  Det är inte alltid en markägare gör samma bedömning som skogsstyrelsens tjänsteman. Genom kontinuerligt samarbete mellan myndigheter och skogsägare blir dock förståelsen och resultaten allt bättre.

Sedan tio år är certifieringssystemet FSC ett väletablerat system som Naturskyddsföreningen själva varit med och utvecklat. Den certifiering som finns är ett fungerande verktyg som utvecklas hela tiden och som bidragit till att göra det svenska skogsbruket världsledande. Det är såväl socialt som miljömässigt ansvarstagande och ekonomiskt bärkraftigt.

Svenska Naturskyddsföreningen driver en obegriplig kampanj mot svenskt skogsbruk. Genom upprepade och aggressiva utspel försöker man att misskreditera och underminera FSC märkningen. Istället för dialog och samarbete verkar Naturskyddsföreningen snarast ha konfrontation och opinion på agendan.

Det svenska skogsbruket är världsledande i sitt hållbarhetsarbete. Mikael Karlsson och Malin Sahlin hotar med att deras rapportering kan komma att skada svenska skogsföretag och kundernas förtroende för skogsbruket. Om man lyckas med sitt uppsåt, var hittar kunderna ett bättre alternativ? Var i världen finner Karlsson och Sahlin ett skogsbruk bättre än det svenska?

Mårten Larsson, skogsdirektör
Skogsindustrierna

Länk till sidan: