Vilken roll spelar skogsindustrin för en hållbar utveckling?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-05-11
Industrins drivkrafter, visioner och strategiska mål ställs i relation till politiska program och långsiktiga åtaganden

Marie S. Arwidson, Mårten Larsson

Vd Marie S Arwidson presenterar en inledande bild av skogsindustrins roll för en hållbar samhällsutveckling.

Rolf Annerberg, ordförande i miljömålsberedningen och generaldirektör på Forskningsrådet Formas, ger en bild av de forsknings- och innovationsstrategier som krävs för en biobaserad samhällsekonomi.

Per Braconier, kommunikationsdirektör på Skogsindustrierna, ger en bild av svenska folkets förtroende och förväntningar utifrån den årliga attitydundersökningen.

Avslutningsvis ger partirepresentanter med ansvar för program- och politikutveckling sin syn på vägen mot den klimatneutrala ekonomin. Hur ska näringslivet i allmänhet och skogsindustrin i synnerhet agera för att bli en del av lösningen? Och hur kan politiken styra utvecklingen mot utvecklad bioekonomi?

Välkommen!
 

När: 30 maj 2012 kl. 14.00-15.30. Vi avrundar med rosévin i den vackra fruktträdgården.

Var: Rosendals trädgårdar, Stockholm.

Anmälan: Senast 24 maj till camilla.hallgren@skogsindustrierna.org

 
Länk till sidan: