Viktigt med nya målbilder i skogen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-11-11

Skogsstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom de nya målbilder för miljöhänsyn som myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer gemensamt har arbetat fram. Skogsindustrierna anser att det är positivt att det nu i stora delar finns en samsyn kring bra miljöhänsyn och välkomnar Skogsstyrelsens beslut.

– Dialogprocessen har varit arbetskrävande men den har skapat stort engagemang i skogsbruket och goda grunder för bättre samsyn om hur hänsyn bör tas till hänsynskrävande biotoper, vattendrag, kulturmiljöer samt miljöer för friluftsliv och rekreation. Tack vare målbilderna ökar samsynen om sektorsansvaret, det ansvar som skogsbruket tar utöver lagstiftningen säger Linda Eriksson, rådgivare skogliga frågor.

Nu måste arbetet framåt fokuseras på två saker; att implementera målbilderna ute i skogen samt att ta fram ett nytt uppföljningssystem då det tidigare systemet var en stor del i problemet med bristen på samsyn.

Mer information på Skogsstyrelsens webbplats

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09