”Vi står för vårt bud – vad vill egentligen Pappers?”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-16

Skogsindustrierna är måna om att öppet redovisa det sista bud som Pappers fick innan strejken startade. Skogsindustrierna har erbjudit Pappers 3,2 % i löneökningar över 22 månader, helt enligt den norm som satts i 24 tidigare ingångna industriavtal. Förutom detta erbjöds Pappers dessutom en uppskjutning av avtalsspensionsbetalningen samt en förstärkt förhandlingslösning på frågan gällande inhyrning av personal.

   Vi redovisar öppet såväl vårt sista bud före strejken som hela förhandlingsprocessen. Tydligt är hur vi tagit ansvar under hela avtalsrörelsen. Det råder inget tvivel om att Pappers fick ett fördelaktigt bud – som de förkastade. De valde istället strejk, säger Marie S. Arwidson, VD på Skogsindustrierna.

   Pappers hävdar att de inte mottagit det sista budet. Detta är naturligtvis nonsens. Budet kan bekräftas av de oberoende ordförandena (OpO). Pappers behöver istället motivera varför de under hela avtalsförhandlingen inte vikt en tum från sitt utgångsbud: dubbelt så höga löneökningar som alla andra. Vi står för våra bud – står Pappers för sitt? säger Marie S. Arwidson, VD på Skogsindustrierna. 
       
Ladda  ner en enkel beskrivning av Skogsindustriernas sista bud.

   Vi vill ge våra medlemsföretag ett underlag för att tydliggöra vad som erbjudits pappersarbetarna. Denna enkla beskrivning kan laddas hem, skrivas och delas ut, om man så önskar, säger Lotta Larson, kommunikationsdirektör på Skogsindstrierna.

För en komplett genomgång, klicka här 
 

Länk till sidan: