Varning – risk att drabbas av personligt betalningsansvar för skatteskulder

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-12-17

Varning – risk att drabbas av personligt betalningsansvar för skatteskulder när skatteanstånd löper ut den 17 januari 2011
Det finns fortfarande ett stort antal företag som har anstånd med skattebetalningar enligt den tillfälliga lagen som infördes i samband med den finansiella krisen 2008. Det handlar om stora belopp för enskilda företag. Bifogat finns information om det personliga betalningsansvar som kan drabba företrädare för företagen om skatten inte kan betalas den 17 januari.
Läs mer här
För mer information, kontakta Skatteverket

Länk till sidan:

Kontakt

Katarina-Arneving.jpg
Katarina ArnevingAdministrativ chef08-762 72 70