Urban syn i miljödebatten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-07-23

bild skog

Att bruka skogen och förädla råvaran är en överlevnadsfaktor för glesbygd och inland.

Det menar Ulf Bergkvist, tredje generationens ägare till sågverksföretaget Bergkvist-Insjön i Dalarna.

Läs om hur skogen måste brukas på ett hållbart sätt för att bygden ska överleva

Länk till sidan: