Tyngre lastbilar värnar skogsindustrins konkurrenskraft

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-11-15

Finland kan snart tillåta 76 tons lastbilar. För att värna den svenska skogsindustrins konkurrenskraft kräver Skogsindustrierna att motsvarande regler införs Sverige.

ST-fordon_460_beskuren.jpg

Det finska förslaget att tillåta lastbilar med totalvikt upp till 76 ton är oerhört intressant. Genom att göra det så nyttjar de maximalt tillåtet axeltryck. Detta är naturligtvis något som Sverige omedelbart bör ta efter. Dels för att det är samhällsekonomiskt lönsamt, men det är också en mycket enkel klimatåtgärd då vi skulle kunna transportera mer med färre bilar.

Åtgärden har beskrivits som angelägen i Trafikverkets Kapacitetsutredning och det är enligt Fyrstegsprincipen en åtgärd som faller inom ramen för Steg 1. Alltså en viktig åtgärd som utnyttjar kapaciteten bättre utan att kräva investeringar i ny infrastruktur. Inom ramen för forskningsprojektet En Trave Till har i Sverige bilar med last upp till 74 ton testats en tid, med enbart positiva resultat. Dessa rundvirkesbilar, som vi kallar ST-bilar då de har Större Travar, har alltså konventionell längd men tillåts ha högre lastvikt och de håller sig alltså inom lagens ram vad gäller maximalt tillåtna axeltryck då bilarna har 4 + 5 axlar. ST-bilarna har i forskningsprojektet visat på resultat om 8-15 % lägre utsläpp, 20-25 % högre produktivitet och 8-15 % lägre kostnader.

Att Finland nu generellt tillåter dessa fordonsekipage innebär att svensk skogsindustri får en konkurrensnackdel gentemot finsk skogsindustri. Sverige bör därför införa motsvarande regler. Sveriges välstånd och välfärd hade inte kunnat uppstå utan en konkurrenskraftig basindustri. Industrins förmåga att kunna hävda sig på en global marknad är avgörande för vårt lands utveckling även i framtiden. Den senaste tidens våg av varsel inom bland annat pappers- sågverksindustrin är därför en alarmklocka. Vi hoppas därför att Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd därför agerar i enlighet med Infrastrukturpropositionen och implementerar denna Steg 1-åtgärd för att i verkligheten tillämpa Fyrstegsprincipen och samtidigt värna den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Läs om det finska förslaget

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30