Tufft ekonomiskt läge för sågade trävaror men neddragningar i produktionen och ljuspunkter i Japan, Kina och Nordafrika

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-28

Världsmarknadsläget för trävaror diskuterades vid den årliga Trämarknaden i Karlstad 23-24 november 2011, den traditionella mötesplatsen för svenska träproducenter och kunder från hela världen.  Läget är tufft för den svenska sågverksindustrin, men ljuspunkter finns.

- Marknadsläget för sågade trävaror, som så här långt är mycket pressat, kan komma att lätta under inledningen av 2012, mot bakgrund av de kraftiga produktionsbegräsningar som nu sker i Norden och Centraleuropa, säger Bertil Stener direktör för Svenskt Trä inom Skogsindustrierna. Totalt uppskattar jag att det i Sverige och Finland sker neddragningar av produktionen med mellan 1,5 - 2,0 miljoner m3 totalt, under sista kvartalet 2011 och första kvartalet 2012.

Läs mer här

Länk till sidan: