Trafikförordningen behöver omedelbart korrigeras

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-09

Skogsindustrierna har skickat ett brev till Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd där Skogsindustrierna begär att Trafikförordningen ändras och skyndsamt bereds.

Bakgrunden till brevet är att Högsta Domstolen, genom nekat prövningstillstånd, har fastställt Göteborgs tingsrätts dom (B8914-09) gällande internationell lastbilstransport. Konsekvenserna är fullkomligt orimliga för svensk skogsindustri. Det gäller så väl export av gods via Danmark och Norge som via färjor till exempel till Storbritannien och Belgien eller transporter av råvaror till och från Finland och Norge. Även intermodala transporter, där godset lämnar Sverige via järnväg, omfattas och trots att lastbilstransporten i detta fall bara sker inom Sveriges gränser. Domstolens prejudikat har kraftigt förändrat förutsättningarna för export och import. Det måste säkerställas att internationella transporter och handel underlättas och inte som i detta fall hindras. I brevet har Skogsindustrierna framfört att det är av största vikta att ärendet behandlas med högsta prioritet så att konsekvenserna för Skogsindustriernas medlemsföretag och alla Sveriges transportköpare kan minimeras.

Läs brevet i sin helhet här

Ta del av bakgrundsinformation och kontaktuppgifter

Länk till sidan: