Tällberg Foundation: Hur skall vi klara världens skogar?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-09-21

En alldeles central del i diskussionen om ekosystemens framtid gäller världens skogar. En snabbt växande befolkning behöver  allt mer biomassa för många ändamål, inte minst energi. Ingreppen i världens regnskogar oroar och kan medverka till hot mot klimatbalansen. Forskarna har också länge förutsett att växthuseffekten skulle leda till omfattande skogsbränder. Så sker nu också i Ryssland, Australien, USA, Indonesien…

Se inslaget från Tällberg Foundation den 29/8 genom att klicka på bilden nedan. Skogsindustriernas VD, Marie S Arwidson talar 42:40 minuter in i programmet. 


Lyssna på Marie S Arwidson, VD på Skogsindustrierna genom att klicka på bilden.
Hennes presentation börjar 42:40 minuter in i programmet. 

Länk till sidan: