Svenskt Limträ går samman med Skogsindustrierna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-06-30

Svenskt Limträ blir en del av bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna från och med den 1 juli.

Vid samgåendet bildas en Limträkommitté inom Skogsindustrierna med representanter från Moelven Töreboda, Setra Trävaror och Martinson Group. Kommittéordföranden blir Leif Cederlöf. Limträkommittén kommer att organiseras under avdelningen för Träpromotion.

- Sammanslagningen ger en effektivare branschstruktur gällande standardisering och marknadsföring av limträ, säger Leif Cederlöf.

Läs mer här

Länk till sidan: