Svenskt Trä lanserar branschstandard för rätt hantering av virke

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-10-29

Svenskt Trä har tagit fram instruktioner till byggbranschen om hur byggnadsmaterial i trä ska hanteras från bygg- och trävaruhandeln tills träet är inbyggt i konstruktionen. Med dessa instruktioner vill Svenskt Trä skapa en branschstandard som säkerställer en god träbyggnadsteknik.

Hantera virket rätt dekal_mindre.jpg

Trä har god beständighet, förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen. På byggarbetsplatsen är det därför viktigt att trä skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt. Svenskt Trä har sammanfattat instruktioner för hantering av trä i broschyren Hantera virket rätt, som vänder sig främst till hantverkare och byggentreprenörer, men även till andra som hanterar virke.

Tanken är att broschyren Hantera virket rätt levereras av bygg- och trävaruhandeln till byggarbetsplatsen tillsammans med följesedeln. Med varje folder följer en dekal som fästs på virkespaketet. På dekalen finns en sammanfattning med instruktioner för hur virket ska lagras, samt möjlighet att fylla i virkets fuktkvot vid leverans.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Fröbel, ansvarig för Svenskt Träs verksamhet mot bygg- och trävaruhandeln, Skogsindustrierna, tel: 070-289 79 68, e-post: johan.frobel@svenskttra.se
Charlotte Apelgren, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81, e-post: charlotte.apelgren@svenskttra.se

Trycksaken Hantera virket rätt finns på alla bygg- och trävaruhandlare anslutna till Svenskt Trä.
Trycksaken kan även beställas direkt på: bestallning@svenskttra.se eller på webbplatsen www.svenskttra.se/publikationer/hantera_virket_ratt

Länk till sidan:

Kontakt

Charlotte-Apelgren.jpg
Charlotte ApelgrenAnsvarig Interiör och Design Svenskt Trä08-762 79 73
Johan-Fröbel.jpg
Johan FröbelChef Teknik och Distribution08-762 79 68