Svenskt skogsbruk vill ha minst 7 av 10 tallar oskadade

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-12-10

Sönderbetad skog, magra djur och allt fler viltolyckor, är tecken på en för stor klövviltstam. Syftet med den nya, av Riksdagen beslutade, älgförvaltningen är att uppnå en klövviltstam i balans med fodertillgången. Nu sätter det svenska skogsbruket gemensamma mål för klövviltförvaltningen.

Ett aktivt hållbart skogsbruk är också viltvänligt. Det ger både skydd och foder åt skogslevande djur. Klövviltet, och speciellt älg, utgör en viktig resurs i Sverige. Det svenska skogsbruket har nu tillsammans satt upp mål för klövviltförvaltningen. Målen ger ett betydande utrymme för vilt i de svenska skogarna samtidigt som värdefull skogsproduktion säkras. Bakom de nya målen står Skogsindustrierna och Bergvik Skog samt LRF Skogsägarna och Sveaskog.

Idag är betestrycket på många håll högre än vad den långsiktigt hållbara betestillgången medger. Det förorsakar stora produktions- och värdeförluster. I vissa regioner väljer skogsägarna att sätta gran i stället för tall trots att den växer sämre och ger ett lägre värde än vad oskadad tall skulle ge.

Läs mer om svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72