Svensk skogsindustriexport växer med fem procent

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-12-07

Pappersproduktionen stiger i de större producentländerna. Kina går starkast, men återhämtningen är betydande även i Europa och USA. Stark krona och höga råvarukostnader påverkar dock de svenska skogsindustriföretagens konkurrenskraft negativt. Detta framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport.

Länk till sidan: