Svensk skogsindustri växte under 2010 - värdet av skogsindustriexporten ökade med fyra procent

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-01-25

- Det är glädjande att den svenska skogsindustrin återhämtat sig under fjolåret och att vi fortsätter att utvecklas positivt över tid. Trots viss tillväxt och ett Sverige som går bra, finns den stora utmaningen på den allt tuffare globala marknaden där vi hela tiden arbetar för att vara konkurrenskraftiga, säger Marie S Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Produktionen i de tre delbranscherna sågade trävaror, massa och papper steg, men i varierande grad. Starkast produktionsutveckling har vi sett hos sågverken, där produktionen ökat med knappt sex procent till 17 miljoner m3 (2009: 16,1 miljoner m3). Produktionsvolymen är dock mer än en miljon m3 lägre än toppåret 2007.

Läs mer här.

*Siffrorna är preliminära och kan komma att justeras. De definitiva siffrorna kommer att redovisas i Skogsindustriernas nästkommande kvartalsrapport.
 

Länk till sidan: