Svensk skogsindustri utsatt för snedvriden konkurrens genom EU-kommissionens förslag till svaveldirektiv

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-07-26

EU-kommissionen presenterade nyligen sitt förslag till reviderat Svaveldirektiv, vilket sätter olika regler för svavel i fartygsbränslen i norra och södra Europa. Beslutet är baserat på ett beslut i FN-organet IMO som fattades 2008, dvs innan berörda medlemsländer inom IMO hade utfört en konsekvensanalys av såväl miljöeffekterna som kostnaderna. I Sverige utfördes i efterhand en konsekvensanalys av Sjöfartsverket och som indikerar en kostnadsökning om 13-28 miljarder kronor årligen för svensk industri. Det påverkar både konkurrenskraft och investeringsvilja.

Läs mer här

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida

Länk till sidan: