Svensk skogsindustri bromsade 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-01

Produktion och export av skogsindustriprodukter bromsade in successivt under 2011. Återhämtningen efter den ekonomiska krisen 2008 – 2009 bröts, och både produktionen och exporten blev lägre än 2010, med undantag för exporten av sågade trävaror som bedöms ha stigit något. Den ekonomiska oron och den svaga byggmarknaden i många länder bidrog till den negativa utvecklingen.

Läs mer här

Länk till sidan: