Svensk skogsindustri utsatt för snedvriden konkurrens genom EU:s svaveldirektiv

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-09-13

EU:s svaveldirektiv, vilket sätter olika regler för svavel i fartygsbränslen i norra och södra Europa, antogs av Europaparlamentet den 11 september. Direktivet kommer att slå hårt mot den svenska industrins konkurrenskraft och investeringsvilja. I Sverige utfördes en konsekvensanalys av Sjöfartsverket som indikerar en kostnadsökning om 13-28 miljarder kronor årligen för svensk industri.

Christofer Fjellner, ledamot i Europarlamentet, uttrycker besvikelse över direktivets antagande och pekar på att svaveldirektivet innehåller olika regler för olika delar av EU, vilket går emot EU:s grundtanke och bidrar till en snedvriden konkurrens för svensk skogs-, gruv- och skeppsnäring.

Läs Christofer Fjellners inlägg

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: